Veľkoobchodná činnosť


Na základe požiadaviek vykonávame pre klienta prieskum trhu vrátane sledovania kurzových rozdielov. Ten zabezpečí najefektívnejší nákup tovarov a služieb. Obchodná potreba klienta totiž indikuje spôsob spracovania informácií a uceleného výstupu. Najčastejším dopytom je analyzovanie a hodnotenie hospodársko-ekonomických informácií, kredibility a identifikovanie rizík.